תקנון אתר

תקנון האתר:

 1. אתר זה (להלן: "האתר") הינו בבעלות בית העסק "אודליה יקיר", עוסק מורשה מספר 031592835.  בית העסק "אודליה יקיר" הינו עסק עצמאי שמספק הרצאות, סדנאות, קורסים וספרים  בתחומים שונים של התפתחות אישית כגון, הומור ככלי לתקשורת מקרבת, העצמה אישית באמצעות עמידה מול קהל ותהליכי זיהוי ומימוש חוזקות. המידע מועבר הן בצורה פרונטלית והן בצורה דיגיטלית. התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.
 2. השימוש באתר על כל תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון הנוכחי. אודליה יקיר, בעלת בית העסק, רשאית לעדכן את תנאי התקנון לפי הצורך וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, אודליה יקיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני, אופי ועיצוב האתר.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. כל הזכויות, מכל סוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר לכל תכניו, הם קניינו של בית העסק "אודליה יקיר"  בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת בית העסק מראש ובכתב. בית העסק רשאי להשעות או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר במידה ויפר את תנאי התקנון.
 5. לקוח שביצע רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה ומסכים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהיר כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או בית העסק .
 6. בית העסק עושה כל שביכולתו לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע טעויות ובית העסק לא יישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 7.  בית העסק  רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי הכרטיסים, הספר/ים ומחירי הקורסים כמו גם את תעריפי משלוחי הדואר (במקרה של ספר/ים) וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת.
 8. על התקנון יחול הדין הישראלי. בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב הן סמכות השיפוט שלו בכל עניין.

רכישה וביצוע הזמנות ומוצרים באתר:

 1. בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוח להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה, מפורטת ומדויקת. במידה וימסרו פרטים שגויים לא יוכל בית העסק להבטיח כי המוצרים ו\או הכרטיסים  עבורו נרכשו יגיעו ליעד המבוקש. בהזמנת הספר/ים יש לציין כתובת  מלאה כולל מספר דירה ומיקוד. הספר/ים נשלח/ים בדואר רשום או  דואר 24 בהתאם לבחירת הלקוח. במידת הצורך ולפי בקשת הלקוח, ישלח מספר דואר רשום למעקב. לאחר שליחת הספר על ידי בית העסק בדואר ישראל, בית העסק אינו להגעתו ליעד.  מספר דואר רשום או צילום בול דואר 24 ישמשו כאסמכתא לשליחת הספר. משלוח הספר יצא מבית העסק לכל המאוחר עד שבעה ימי עסקים מזמן הרכישה. עם קבלת הפתק בדואר רשום, עליך לגשת עצמאית לסניף הדואר שמצוין בפתק על מנת לאסוף את הספר. הספר נשלח כשהוא יצא מכתובת בית העסק כשהוא תקין וכשהוא ארוז הן בניילון והן במעטפת נייר. בית העסק אינו אחראי על כל נזק שייגרם במהלך המשלוח בדואר.
 2. המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר, פרטי ההזמנה, כפי שהוזנו בטופס ההזמנה, יהוו אסמכתא לנכונות הפעולה.
 3. בית העסק רשאי לשנות תאריכים של הרצאות/ סדנאות וקורסים במידת הצורך תוך עדכון הלקוחות מינימום 5 ימים מראש ו-24 שעות אם מדובר בכח עליון.
 4. בית העסק רשאי לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 5. בכל סתירה שתצוץ בין הכתוב בתקנון זה לבין פרסום תקנון בית העסק במקומות אחרים/ נוספים, יחשב תקנון זה אשר מפורסם באתר כנכון ביותר וכקובע.
 6. בית העסק ראשי לשנות מחירים ולצאת במבצעים מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מראש.

זמן אספקת מוצרים ומדיניות משלוחים:

המשלוחים מבוססים על השירותים ותחת האחריות של דואר ישראל.

המוצרים נשלחים בדואר רשום/ דואר 24 – אספקה במסגרת 14 ימי עסקים


אחריות
:

בכל מקרה של ספר/ מוצר פגום שיצא עם פגם מבית העסק, בית העסק תחליפו ללא עלות.

האתר ו/או בית העסק ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – ללא קשר לעילת התביעה ובאף מקרה מן המקרים.

בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

ביטול הזמנה ומדיניות החזרת מוצרים:

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע בכפוף לתנאים הבאים:

 1. ניתן להחזיר מוצרים פיזיים, קרי, ספרים, שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם וזאת בתנאי שהמוצר ארוז באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש והמעטפה שבו נשלח לא נפתחה.
 2. בכל מקרה של ביטול שהינו בחירת הלקוח, בתוך 14 ימי עסקים, יזוכה הלקוח. המזמין צריך לדאוג להחזרת המוצר לבית העסק כשהוא חדש ולשאת בהוצאות המשלוח.
 3. במידה ויבקשו הלקוחות להחזיר מוצר שנשלח אליהם פגום, יזוכו הלקוחות בסכום ההזמנה או לחילופין המוצר הפגום יוחלף, לפי שיקול דעתו של בית העסק ובהתאם לסיטואציה.
 4. לקוחות שביצעו את הרכישה בכרטיס האשראי, יקבלו את סכום הזיכוי בחזרה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי העמלה ששולמה לחברת האשראי בגין ביצוע הרכישה ובניכוי דמי משלוח דואר רשום ששולמו ע"י בית העסק, אם היו כאלה.
 5. משך הטיפול בהזמנה שהוחזרה יהיה עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר לכתובת בית העסק.
 6. לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שנעשה בהם שימוש.
 7. כרטיסים להרצאות ניתן לבטל עד 72 שעות ללא דמי ביטול. לא יינתן זיכוי/ החזר כספי לכרטיסים להרצאות בביטול בפחות מ-48 שעות ממועד האירוע ולא ניתן יהיה לנצלם בהזדמנות אחרת.
 8. הרשמה לסדנאות ולקורסים ניתן לבטל עד 14 ימי עסקים טרם מועד פתיחת הסדנה בניכוי דמי הרשמה. דמי הרשמה לקורסים ולסדנאות לא יוחזרו גם אם הקורס/ סדנה טרם החלו. במידה והקורס יבוטל/ ידחה על ידי בית העסק, יוחזר מלוא כספו של הנרשם או תינתן לו אפשרות להשתתף במועד מאוחר יותר, אלא אם כן מדובר בכח עליון ואז לא יחוזרו דמי ההרשמה.
 9. במידה והמשתתף מבקש לבטל את השתתפותו טרם תחילת הקורס הוא יישא בהוצאות דמי ההרשמה, במידה ומדובר ב-14 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. במידה והוא יבקש לבטל פחות משבועיים לפני המועד יגבו 20% דמי ביטול מעלות הכוללת של הקורס. דמי ההרשמה יכללו בתוך ה-20%. במידה והביטול יעשה פחות מ-7 ימי עסקים ממועד תחילת הקורס להלן, "עמידה מול קהל" או כל קורס אחר שיוצג לקהל בעתיד, התשלום יהיה 25% מהעלות הכוללת של הקורס.
 10. במידה והמשתתף החל את הקורס ומבקש לבטל את השתתפותו ניתן לעשות זאת לאחר השיעור הראשון בלבד (הודעה חייבת להינתן עד 24 שעות לאחר המפגש הראשון) בניכוי 25% מעלות הקורס. יתרת התשלום תוחזר לכרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה.

כל האמור בפסקה זו הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן.

ניתן לפנות לבית העסק בכל שאלה באמצעי התקשורת הבאים:

מייל: find@the-gift.co.il

בטלפון: 054-9493530

כתובת למשלוח דואר/ להחזרות:

תרנ"א 65 חדרה, עבור  בית העסק אודליה יקיר.

איך אוכל לעזור?
דילוג לתוכן